UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

5. SKRIFTER AV ALLMENT INNHOLD.23-34.7
a. Allmenne fremstillinger. Her: Filosofi. [23]
b. Rettsfilosofi. Rettssosiologi. Rettskildeteori. Allmen rettslære. Rettspolitikk.24-30.5
1) Innledning. [24]
2) Rettsfilosofi. Rettssosiologi. Rettskildeteori.[25-30.6]
a) Allmenne fremstillinger. Jurisprudence. [25]
b) Rettsbegrepet. Her: Rettsstrid i alm. [26]
c) Rett og moral. Rett og makt. [27]
d) Rettskildeteori. Rettskildelære. (Se også Lovtolking. Rettsbruk, privatr. (130).) (Se også Presumsjoner og bevisbyrde (1020).) [28]
e) Lovtolking og rettsbruk. [29]
f) Andre monografier. Her: God tro. [30]
g) Sosiologi (Se også Antropologi (35-39).) [30.4]
h) Rettssosiologi. (Se også Rettsantropologi (35-39).) [30.5]
i) Andre emner innen sosiologi. Her: Demografi. [30.6]
c. Samlede fremstillinger av flere lands rett. Her: Komparativ rett. [31]
d. Samlede fremstillinger av enkelte lands rett. [32]
e. Internasjonal rett (conflict of laws) i alminnelighet. [33]
f. Monografier av allment-juridisk innhold. [34]
1) Kvinnerett, allment (Se også Kvinner, personr. (152)) (Se også Likestilling, arbeidsr. (413.2).) [34.5]