UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

4. SKRIFTER AV BLANDET INNHOLD.17-22
a. Tidsskrifter. Serier. [17]
b. Juristmøter. Seminarer. [18]
c. Festskrift. Minneskrift. Jubileumsskrift. [19]
d. Samlede og utvalgte skrifter av enkelte forfattere. [20]
e. Skrifter av flere forfattere. Antologier (allmenne). [21]
f. Rettsordspråk. Juridiske anekdoter. Juristhumor. [22]