UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

2. DATA- OG INFORMASJONSRETT.[1400-1409]
(Se også Datavern, personvern (164).)
(Se også Edb-kontrakter (307).)
(Se også Elektronisk handel (277.3).)
(Se også Opphavsrett (552).)
a. Innledning. Leksika. Kilder. [1400]
b. Skrifter av blandet innhold. [1401]
c. Skrifter av allment innhold. [1402]
d. Juridisk informasjonslagring og -søking. [1403-1404]
1) Allment. [1403]
2) Andre emner. Her: Juridiske søkesystemer. [1404]
e. “Juridisk” kunstig intelligens.[1405-1406]
1) Allment. [1405]
2) Andre. Her: Juridiske ekspertsystemer. [1406]
f. (Ledig).[1407-1408]
g. Annet. [1409]