UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

3. REGELVERK. PRAKSIS. ANDRE KILDER.13.1-16.6
a. Lovgivning. Regelverk.[13.1-14.9]
1) Flere lands.[13.1-13.9]
a) Flere lands. Traktater og lignende [13.1]
b) FN-kilder. [13.2]
c) EU. EØS. [13.3]
d) Menneskerettigheter. [13.4]
e) (Ledig).[13.5-13.8]
f) Annet. [13.9]
2) Enkelte lands.[14.1-14.9]
a) Norge. [14.1]
b) Danmark. [14.2]
c) Sverige. [14.3]
d) Øvrige Norden. Her: Nordiske fellessamlinger. [14.4]
e) Storbritania. [14.5]
f) Tyskland. [14.6]
g) Øvrige Europa. [14.7]
h) USA. [14.8]
i) Øvrige verden. [14.9]
b. Praksis.[15.1-16.4]
1) Enkelte lands.[15.1-15.9]
a) Norge. [15.1]
b) Danmark. [15.2]
c) Sverige. [15.3]
d) Øvrige Norden. Her: Nordiske fellessamlinger. [15.4]
e) Storbritania. [15.5]
f) Tyskland. [15.6]
g) Øvrige Europa. [15.7]
h) USA. [15.8]
i) Øvrige verden. [15.9]
2) Flere lands.[16.1-16.4]
a) International court of justice. [16.1]
b) EU. EØS. [16.2]
c) European court/commission of human rights. [16.3]
d) Annet. Her: Voldgiftspraksis. [16.4]
c. Andre kilder.[16.5-16.6]
1) Andre norske kilder. Her: Stortingsforhandlinger. NOU. [16.5 o.l.]
2) Andre ikke-norske kilder. Her: Parlamentsforhandlinger []