UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

12. INTERNASJONALE KONFLIKTER. [1206-1234]
a. Allment. Her: Det internasjonale rettsbrudd og ansvar. [1206]
b. Enkelte konflikter. Her: Enkelte krigskonflikter. [1207]
(Se også Krig (1215-1234).)
(Se også Hærsetting. Militær okkupasjon (1227).)
c. Fredelig bileggelse.[1208-1214]
1) Allment. Her: Krigskondemnasjon. [1208]
2) Megling. Voldgift. Internasjonale domstoler og deres jurisdiksjon. [1209]
(Se også Rettspraksis, flere lands (16.1-16.4).)
(Se også Enkelte rettssaker, folker. (1139).)
(Se også Enkelte konflikter, folker. (1207).)
3) Ikke-krigerske tvangsmidler. [1210-1214]
a) Allment. [1210]
b) Retorsjon. Represalier. [1211]
c) Embargo. [1212]
d) Intervensjon. Her: Sanksjoner. [1213]
e) Fredsblokade. [1214]
(Se også Blokade i sjøkrig (1231).)
d. Krig.[1215-1234]
1) Krigers rettslige virkninger.[1215-1224]
(Se også Krigers internasjonale virkninger på formuerettens område (180).)
(Se også Krigers innvirkning på avtaler (189).)
a) Allment. [1215]
b) Krigers utbrudd og opphør. Her: Krigserklæring. [1216]
c) Krigførende. [1217]
d) Nøytralitet.[1218-1220]
1)) Allment. [1218]
2)) Nøytrale staters rett og plikt. [1219]
(Se også Kontrabande. Visitasjon av nøytrale skip (1232).)
3)) Røde Kors. [1220]
e) Ikke-krigførende. [1221]
f) Krigsfanger. [1222]
g) Krigsmidlers lovlighet. Krigsforbrytelser.Forbrytelser mot menneskeheten. [1223]
(Se også Enkelte rettssaker, straffer. (846).)
(Se også Landssvik (873).)
(Se også Enkelte rettssaker, folker. (1139).)
h) Andre monografier. Her. Krigens ofre. [1224]
2) Landkrig.[1225-1228]
a) Allment. [1225]
b) Landkrigsførendes rett og plikt.[1226-1227]
1)) Allment. [1226]
2)) Hærsetting. Militær okkupasjon. Her: Norge under krigen 1940-45. [1227]
c) Andre monografier. [1228]
3) Sjøkrig.[1229-1232]
a) Allment. [1229]
b) Sjøkrigsførendes rett og plikt.[1230-1232]
1)) Allment. [1230]
2)) Blokade. Her: Sjøminer. [1231]
3)) Priserett. Her: Kontrabande. Visitasjonsrett. Sjørøveri. [1232]
c) Andre monografier. [1232.5]
4) Luftkrig. Krig i verdensrommet. [1233]
5) Andre krigsrettslige monografier. Her: Krigserstatning. [1234]