UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

2. LEKSIKA. OPPSLAGSVERK.12.1-12.7
a. Leksika.[12.1-12.11]
1) Allmenne leksika. [12.1]
2) Faglige leksika utenom juss. [12.11]
b. Ordbøker (allmenne).[12.21-12.29]
1) Norsk. [12.21]
2) Dansk. Færøysk. Islandsk. [12.22]
3) Svensk. [12.23]
4) Finsk. Samisk. [12.24]
5) Engelsk. [12.25]
6) Germanske språk (utenom skandinaviske). Her: Tysk. Nederlandsk. [12.26]
7) Romanske språk, latin og gresk. Her: Fransk. Italiensk. Spansk. Portugisisk. Latin. Gresk. [12.27]
8) Slaviske og andre indoeuropeiske språk. [12.28]
9) Andre språk. Her: Afrikanske og asiatiske språk. [12.29]
c. Juridiske leksika. Juridiske ordbøker. [12.3]
d. Juridiske formularbøker. [12.4]
e. Atlas. Geografi. Stedsnavn. Adresselister. Kommunevåpen. [12.5]
f. Andre oppslagsverk. [12.6]
g. Statistikk. [12.7]