UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

10. DEN FOLKERETTSLIGE AVTALE.[1179-1184]
a. Allment. [1179]
b. Ratifikasjon. [1180]
c. Gyldighet. [1181]
d. Tolkning. [1182]
e. Bestevilkårsklausuler. [1183]
f. Andre monografier. Her: Inkorporering. Kontroll. [1184]