UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

9. STATENS REPRESENTASJONSORGANER.[1174-1178]
a. Allment. Her: Norsk utenrikspolitikk. [1174]
b. Statsoverhoder. Regjeringer. [1175]
(Se også Statsoverhoder, statsforfatningsr. (675-679).)
(Se også Regjeringer, statsforfatningsr. (680-682).)
c. Diplomati. Diplomater. [1176]
d. Konsularrepresentasjon. Konsulatrett. Konsuler. Her: Konsularjurisdiksjon. [1177]
e. Andre representative organer. [1178]