UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

8. FLYKTNINGERS RETTSSTILLING.[1173.3-1173.5]
(Se også Immigrasjon og utvisning (823).)
(Se også Asylrett (855).)
a. Statsløse. [1173.3]
b. Utlendingers folkerettslige stilling. [1173.4]
c. Flyktningers rettsstilling. [1173.5]