UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

7. FOLKERETTSLIGE INTERESSEOMRÅDER.[1165-1173]
a. Allment. [1165]
b. Statsterritorier.[1165.5-1170]
1) Allment. [1165.5]
2) Landterritorier.[1166-1168]
a) Allment. Her: Svalbard. [1166]
b) Erverv og tap av statsområde. [1167]
c) Grenser. Grenseområder. [1168]
d) Andre områder. [1168.5]
3) Havbunnen. (Se også Offentlig sjørett (520).) (Se også Fritt hav (1171).) [1169]
4) Luftterritorier. (Se også Luftrett (293.4).) [1170]
c. Fritt hav. (Se også Offentlig sjørett (520).) (Se også Sjøterritorier. Havrett (1169).) [1171]
d. Sund. Kanaler. Elver. Havner. [1172]
e. Ingenmannsland. Polarområder. [1173]
f. Verdensrommet (”space law”). [1173.2]