UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

FOLKERETT
1. INNLEDNING.[1129-1132]
a. Bibliografier. [1129]
b. Kildesøking. [1130]
c. Folkerettsvitenskapens historie. [1131]
(Se også Folkerettshistorie (1146).)
d. Propedevtikk. [1132]
2. LEKSIKA.1133
3. KILDER.[1134-1140]
(Rene kildesamlinger, uten kommentater eller forarbeider,
se Kilder, flere lands (13.1-13.9) og (16.1-16.4).)
a. Traktatsamlinger med forarbeider[1134-1135]
(Se også Regelverk, flere lands (13.1-13.9).)
1) Traktatsamlinger. [1134]
2) Enkelte lands traktatsamlinger. [1135]
b. Enkelte traktater med forarbeider/kommentarer.[1136-1137]
1) Mellom flere stater (multilaterale). [1136]
2) Mellom to stater (bilaterale). [1137]
c. Rettspraksis.[1138-1139.3]
(Se også Praksis, flere lands (16.1-16.4).)
(Se også Rettslig samarbeid på folkerettslig grunnlag (1204).)
(Se også Internasjonale domstoler og deres jurisdiksjon (1209).)
1) Domssamlinger. [1138]
2) Enkelte rettssaker. [1139]
d. Andre kilder. [1140]
4. SKRIFTER AV BLANDET INNHOLD.[1141-1143]
a. Tidsskrifter. Serier. [1141]
b. Møter. Møteberetninger. [1142]
c. Andre skrifter av blandet innhold. [1143]
5. SKRIFTER AV ALLMENT INNHOLD.[1144-1147]
a. Allmenne fremstillinger. [1144]
b. Folkerettsfilosofi. Kritikk. Reformstrev. [1145]
c. Folkerettshistorie. Her: Krigshistorie. [1146]
(Se også Folkerettsvitenskapens historie (1131).)
d. Folkerettslige relasjoner mellom statene. [1147]
(Se også Internasjonalt samarbeid (1185-1205).)