UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

14. KONKURSRETT. GJELDSFORHANDLINGER. AKKORD. SKIFTE. 1038-1060
a. Innledning. [1038]
b. Leksika. [1039]
c. Kilder.[1040-1043]
1) Lovgivning.[1040-1041]
2) Rettspraksis. [1042]
3) Andre kilder. [1043]
d. Skrifter av blandet innhold.[1045-1046]
1) Tidsskrifter. Serier. [1045]
2) Andre skrifter av blandet innhold. Møter. [1046]
e. Konkurs.[1047-1058]
1) Allmenne fremstillinger. [1047]
2) Kritikk. Reformstrev. [1048]
3) Konkursrettshistorie. [1049]
4) Samlede fremstillinger av flere lands konkursrett mv. [1050]
5) Samlede fremstillinger av enkelte lands konkursrett mv. [1051]
6) Internasjonal konkursrett mv. [1052]
7) Konkursskyldner. [1053]
8) Konkurskreditor. Her: Stansningsrett. Lønnsgaranti. [1054]
9) Konkurs-styrer. [1055]
10) Konkursbo. [1056]
11) Konkurslovbrudd. Omstøtelse. [1057]
(Se også Omstøtelse, avtaler. (186).)
(Se også Bedrag. Utroskap. Underslag (907).)
12) Andre konkursrettslige monografier. [1058]
Her: Konkursgrunner. Motregning. Insolvens.
f. Gjeldsforhandlinger. Akkord. [1059]
g. Skifte. Her: Dødsboskifte. Felleseieskifte. [1060]