UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap : L-katalogen

1. BIBLIOGRAFIER. BIOGRAFIER. PROPEDEVTIKK.[1-11.5]
a. Litteratur.[1-2]
1) Bibliografier. Indekser. [1]
(Spesialbibliografier under vedk. emne – “Innledning”).
2) Juridisk kildesøking. Juridiske bibliotek. Juridiske bibliotekorganisasjoner. Juridiske bibliotekseminarer. [2]
(Se også Rettsinformatikk, allment (10).)
(Se også Biblioteksrett. Arkivrett. Bibliotek i alm. (751-755).)
(Se også Data- og informasjonsrett (1400-1409).)
b. Rettsvitenskapens historie. Biografier.3-6
1) I alminnelighet. [3]
2) Enkelte perioder. [4]
3) Enkelte land. Her: Lærde selskapers historie. Juristforeninger. Årsberetninger. [5]
4) Biografier. [6]
(Se også Politikere (661).)
c. Propedevtikk.[7-11]
1) Allment. Her: Innføring i studiet. [7]
2) Juristen. [8]
3) Rettsvitenskapens forhold til andre vitenskaper. [9]
4) Rettsspråk. Kodifikasjonsproblemer. [10]
(Se også Data- og informasjonsrett (1400-1409).)
5) Språk, allment [10.1]
6) Den juridiske undervisning. Her: Generelle oppgavesamlinger (spesialoppgavesamlinger under vedk. emne – “Innledning”). Oppgaveskriving. Sensorveiledninger. Oppgaveretting. Studieteknikk. [11]
7) Spesialfagsavhandlinger. [11.5]