[/css/marg.htm]

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Utstillinger
 

Utstillingsarkiv

Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 2000-

Arkivenes Dag 2006 (nov 2006)
Fragment av Henrik Ibsen (mai-sept 2006)

Tina Modotti, blikkfangar i det nye Mexico (mars 2006)

Frå Bergen Museums Bibliotek til Det historisk-
   filosofiske fakultetsbibliotek (høsten 2005):
   Brosjyre/utstillingskatalog || Sjølve utstillinga

Don Quijote: 400-årsjubileum for første utgivelse
   (april-mai 2005)

Den akademiske Holberg (2004)

Eirik Vandvik 100 år (sept-okt 2004)

Pablo Neruda (juni-sept 2004)
Religion og globalisering (juni-sept 2003)
Skrivende damer fra Bergen (jan-mai 2003)
Nordahl Grieg (høsten 2002)

Osterøy i våre hjarte (juni-aug 2002)
Festspillene i Bergen 2002 (april-mai 2002)
Tre arkitektar i Bergen (jan-mars 2002)
Nobelprisen 100 år (2000)

 

Previous exhibitions - Arts and Humanities Library - English titles

Pictures by Mexican photographer Tina Modotti (2006)
From Bergen Museum's Library to Arts and Humanities
   Library (2005), with Pamphlet/Exhibition Catalogue
Don Quijote - 400th anniversary of first edition (2005)

The academic Holberg (2004)

Eirik Vandvik 100 years (2004)

Pablo Neruda (2004)

Religion and Globalisation (2003)
Writing Ladies from Bergen (2003)

Osterøy in our Hearts (2002)
The Bergen Festival 2002 (2002)
Three Architects in Bergen (2002)
Nordahl Grieg (2002)
The Nobel Prize 100 Years (2000)