Her ser vi døme på scenograf Per Schwabs originale scenografi til uroppføringa i 1935.
Vår ære og vår makt, uroppført ved DNS 4. mai 1935 etter hard kamp med styret.
Regi: Hans Jacob Nilsen. Scenografi: Per Schwab. Striden var god reklame og gav fulle hus: 60 framsyningar sett av over 30 000.