Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

In English

Betaling for utskrift / kopier
- Ny ordning for studenter

Høstsemesteret 2005 innføres det en prøveordning med ny betaling for utskrifter  og kopier for studenter på utvalgte avdelinger ved UB.
Ordningen baserer seg på at man først fyller penger på en konto som blir belastet hver gang man tar en kopi / henter en utskrift via en dertil egnet skriver.

I første omgang innføres denne ordningen på Det historisk filosofiske fakultetsbibliotek og Det juridiske fakultetsbibliotek fra og med mandag 3. oktober. Det psykologiske fakultetsbibliotek vil snarlig også ta del i prøveprosjektet.

Fylle penger på utskriftskontoen

Gå til http://payprint.uib.no

Tast inn brukernavn og passord

Velg ePay

Tast inn ønsket beløp og klikk på Accept

NB! Man får ikke refundert ubrukt beløp. Det anbefales derfor ikke å overføre for store beløp til utskriftskontoen.


Tast inn kontopplysninger og klikk OK

Det kommer opp en kvitteringsskjerm som bekrefter at transaksjonen er utført

Sende utskrift til nye skrivere

Send utskriften til \\print.uib.no\PullPrint
(skal være standardskriver på de aktuelle avdelingene)

Hente utskrift / betale

strekOffisiell side
Sist oppdatert 16.02.06 av ea.
til denne siden.