Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Om biblioteket : Tjenester
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

 

UBs tjenester

Utlån/fjernlån

UB er et offentlig vitenskapelig bibliotek. Alle som er over 18 år og trenger bibliotekets materiale til forskning, studium eller annet arbeid, har adgang til å få lån ved UB. Gjennom fjernlånssamarbeid med andre bibliotek kan UB også dekke behov for materiale som ikke finnes i egne samlinger.

For å få låne må en registrere seg og få tildelt lånekort ved én av UBs fagavdelinger/fakultetsbibliotek. Lånekortet kan benyttes ved alle landets fag- og forskningsbibliotek. For studenter ved Universitetet i Bergen innføres det høsten 2002 et nytt studentkort som også vil fungere som lånekort ved Universitetsbiblioteket.

Låner plikter å gjøre seg kjent med bibliotekets utlånsreglement og rette seg etter dette. For innlånt materiale gjelder egne regler fastsatt av eierbiblioteket. I noen tilfeller tillates ikke hjemlån, slik at litteraturen bare kan leses i biblioteket.

UB har bygget opp samlinger av relevant litteratur først og fremst for den forskning og undervisning som er knyttet til Universitetet i Bergen. I tillegg til bøker og tidsskrifter i tradisjonell papirform, har UB de senere år fått tilgang til stadig flere fulltekst elektroniske tidsskrifter.

Litteraturen innen de ulike fagområdene finnes ved de respektive fagavdelingene (fakultetsbibliotekene). Oversikt over hvilken litteratur biblioteket har og hvor den er plassert, finnes i bibliotekets katalog - BIBSYS. Biblioteket har også spesialsamlinger, bl.a. bilder, manuskripter, aviser og kart.


Kopiering

Alle fagavdelingene har kopimaskiner til bruk for publikum. Kopier betales enten ved at en kjøper kopikort eller ved at en betaler direkte i utlånsskranken.