English

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Undervising/kurstilbod

Universitetsbiblioteket har som eit av sine fremste mål at studentar og tilsette ved UiB blir rusta til å gjere gode informasjonssøk knytt til forsking og studium. Biblioteket tilbyr undervising og arrangerer ulike kurs for brukarane våre:

Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket - samla informasjon om kurstilbod.

Søk & Skriv - nettbasert kurs for studentar på alle nivå. Kurset er e
in vegvisar til  god oppgåveskriving i høgare utdanning.

Referansehandteringsverktøy - rettleiing til EndNote og Reference Manager

Alle avdelingsbiblioteka har eit undervisingstilbod. Dette blir tilpassa behov for einskildpersonar eller grupper. Nærare opplysningar om kva for tilbod som finst på dei ulike avdelingane finn du på nettsidene:

Bibliotek for humaniora
Bibliotek for realfag
Bibliotek for medisinske og odontologiske fag
Bibliotek for juridiske fag
Bibliotek for psykologi, utdanning og helse
Bibliotek for samfunnsvitskap