English

 

[/css/marg.htm]

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket
 


Priser/gebyrer for tjenester fra Universitetsbiblioteket i Bergen

Følgende retningslinjer og priser/ekspedisjonsgebyrer for tjenester fra Universitetsbiblioteket i Bergen gjelder for interne brukere, dvs. ansatte og studenter ved UiB:

  1. Det kreves som hovedregel betaling fra UBs brukere for kopiering.

  2. Det kreves som hovedregel betaling for utskrifter fra Internett mv. på bibliotekets skrivere for publikum.

  3. Det kreves som hovedregel betaling fra interne brukere ved UiB for innlån fra
    andre bibliotek i  form av kopier av tidsskriftartikler mv. 

  4. Fra høsten 2006 er det innført et felles opplegg for utskrifter/kopiering og skanning for studentene ved UiB, administrert av IT-avdelingen. Nærmere informasjon om priser mv. se IT-avdelingens informasjonsside om ordningen.
     

  5. Priser for kopitjenester/innlånstjenester og for andre tjenester for interne brukere ved UB Bergen:

Lån fra UBs samlinger: Gratis
Kopier/utskrifter av materiale fra UBs samlinger
Svart/hvitt kopier/utskrifter tatt ved hjelp av kopikort/brukerkoder: kr. 10,- for 10 kopier
kr. 100,- for 150 kopier
Kopier sendt pr. post/faks eller mellom avdelinger ved UB:
kr. 1,- pr. side/kopi
Enkeltkopier/enkeltsider f.eks. fra mikroformer: kr. 1,- pr. side/kopi
Svart/hvitt utskrifter: kr. 1,- pr. side/kopi
Fargeutskrifter: kr. 3,- pr. side/kopi
Fargeutskrifter på glanset papir: kr. 5,- pr. side/kopi
Innlån av bøker mv. fra andre bibliotek: Gratis
Kopier av tidsskriftartikler o.l. fra andre bibliotek: kr. 60,- pr. artikkel
Hastebestillinger: kr. 100,- i tillegg til kopipris
Fjerning av stoppkommentar ved for sen/ manglende innlevering av utlånt litteratur:
kr. 100,-
Erstatning for tapt litteratur, minstebeløp: kr. 700,-
Disketter: kr. 5,-
Transparenter: kr. 10,-

Institutter og andre enheter har fått tildelt brukerkoder på UBs kopimaskiner, som kan benyttes av ansatte og studenter som får dekket slik kopiering av sitt institutt/enhet.

For kopier som bestilles fra andre bibliotek gjelder følgende opplegg:

Lånere som ikke får dekket slike utgifter av institutt e.l., må betale kontant ved utlevering av kopiene i utlånsskranken.

Alle institutter/enheter tildeles et eget låntaker-ID (LTID) i BIBSYS. Ved bestilling av innlån i form av kopier gjennom BIBSYS må bestiller alltid oppgi eget LTID. Dersom utgiftene til innlånet skal dekkes av instituttet/enheten som bestilleren er tilknyttet, må instituttets (betalers) LTID oppgis i tillegg, i henhold til avtale med instituttet/enheten.

Instituttene/enhetene vil få samlefakturaer fra UB to ganger i året for kopier som skal dekkes av dem, der utgiftene både til kopier fra UBs samlinger og til innlånskopier for deres ansatte mv. i den aktuelle perioden vil bli tatt med.