English

 

[/css/marg.htm]

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket
 


Priser/gebyrer for tjenester fra Universitetsbiblioteket i Bergen

Følgende priser/ekspedisjonsgebyrer for tjenester fra Universitetsbiblioteket i Bergen gjelder for eksterne brukere, dvs. privatpersoner som selv kommer til biblioteket, samt andre bibliotek, bedrifter mv. som bestiller materiale fra UB:

1. Privatpersoner som selv kommer til biblioteket

Lån fra UBs samlinger: Gratis
Kopier/utskrifter av materiale fra UBs samlinger
Svart/hvitt kopier/utskrifter tatt ved hjelp av kopikort: kr. 10,- for 10 kopier
kr. 100,- for 150 kopier
Enkeltkopier/enkeltsider f.eks. fra mikroformer: kr. 1,- pr. side/kopi
Svart/hvitt utskrifter: kr. 1,- pr. side/kopi
Fargeutskrifter: kr. 3,- pr. side/kopi
Fargeutskrifter på glanset papir: kr. 5,- pr. side/kopi
Fjerning av stoppkommentar ved for sen/ manglende innlevering av utlånt litteratur:
kr. 100,-
Erstatning for tapt litteratur, minstebeløp: kr. 700,-
Disketter: kr. 5,-
Transparenter: kr. 10,-

2. Andre bibliotek, bedrifter, mv.

Lån fra UBs samlinger: Gratis
Pr. ekspedering av artikkelkopi o.l.: kr. 60,-
Hastebestillinger: kr. 100,- i tillegg til ordinær kopipris
Referansetjenester: kr. 500,- pr. påbegynt halvtime
Fjerning av stoppkommentar ved for sen/manglende innlevering av utlånt litteratur:
kr. 100,-
Erstatning for tapt litteratur, minstebeløp: kr. 700,-