Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Lån/tjenester


English

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Rutiner ved for sen/manglende innlevering av utlånt litteratur


Følgende regler gjelder fra 20. juni 2001:

Det er viktig at lånetider og UBs låneregler for øvrig overholdes. Dersom et utlånt verk ikke returneres etter to purringer, vil låner ved utsending av tredje gangs innkalling bli nektet videre utlån ved UB Bergen inntil vedkommende har brakt låneforholdet i orden. For å få gjenopprettet sin låneadgang må låner returnere det utlånte verk og betale et gebyr på kr. 100,-. Dette gjelder både lån fra UBs egne samlinger og innlån fra andre bibliotek.

Dersom verket fremdeles ikke returneres etter tredje innkalling, må låner i tillegg erstatte den tapte litteraturen. Ikke returnerte bøker skal erstattes med bokens gjenskaffelsespris + kr 350,- for å dekke bibliotekets omkostninger. Minste erstatningsbeløp er kr. 700,-. Returneres boken etter at erstatningskrav er utsendt, frafalles kravet, men 3. gangs purregebyr på kr. 100,- må betales. Returneres boken etter at erstatningskrav er betalt, refunderes erstatningsbeløpet minus omkostninger på kr. 350,-. 

For innlånte bøker må UBB betale et erstatningsbeløp som fastsettes av eierbiblioteket. I slike tilfeller er det dette erstatningsbeløpet som må betales av låner. Selv om låntaker senere leverer tilbake innlånte bøker, må vedkommende betale hele erstatningsbeløpet.
 

Kari Garnes
Bibliotekdirektør