English

 

[../../../css/ny-marg.htm]
UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen

Mitt BIBSYS

Universitetsbiblioteket tilbyr nå egenfornying av lån. Inngangen til denne tjenesten er via Mitt BIBSYS, øverst i venstre hjørne i BIBSYS-skjermen. Logg inn med brukernavn og passord. Velg så "Mine lån og bestillinger".

Oppstår det problemer med å forlenge lånetiden, ta kontakt med ditt fakultetsbibliotek.