English

 [/css/marg.htm]

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket
 

Bibliotektjenester for fjernstudenter


For å kunne bli definert som fjernstudent må en ha bostedsadresse utenfor Bergen kommune.
 

Bestilling av bøker og artikler

Bøker og tidsskriftsartikler kan bestilles gjennom vår bibliotekkatalog BIBSYS.  Normal lånetid for bøker er fire uker, for pensumlitteratur gjelder egne regler. Hvis ingen har reservert boken, kan lånet fornyes.

Tilsending av bestilt litteratur

Bestilt materiale vil bli tilsendt bostedsadresse.
Boklån er gratis. Returporto må betales av låner.
Artikkelkopier blir fakturert  to ganger i året.

Betaling

Fjernstudenter kan få samlefaktura fra Universitetsbiblioteket to ganger i året. Pris pr. artikkel er kr. 60,- for artikler fra andre bibliotek og kr 1,- pr side for artikler fra UBs samlinger. For å benytte denne tjenesten må studenten levere signert kontraktskjema  til biblioteket.

Kontraktskjema for avtale om fakturering