English

 

 

[/css/marg.htm]

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Spesialsamlinger
tilgjengelige via nettet


Universitetsbiblioteket i Bergens samlinger begynte som samlingene fra gamle Bergen Museums bibliotek. Universitetsbiblioteket har også større private gavesamlinger, som avspeiler særlige faglige interesser. Biblioteket har dessuten bygget opp større samlinger av ikke-boklige medier. Mange slike samlinger og dokumenter er unike og derfor ikke like tilgjengelige for publikum på samme måte som fakultetenes nyere bok- og tidsskriftsamlinger. En stor del av disse samlingene befinner seg ved Avdeling for spesialsamlinger inkl. Billedsamlingen.
 
Det er de senere år blitt laget digitale presentasjoner av de mest verdifulle delene av bibliotekets eldre og unike samlinger. Nedenfor følger en oversikt over de presentasjonene som foreligger pr. i dag. Denne listen blir stadig utvidet.
 
Lister over spesielle samlinger:
Gave- og unika-samlinger
Spesielle fakultetssamlinger
 
Digitale presentasjoner:

Kart
Manuskripter


Aviser
Diplomer

Librar

Annet digitalisert tekstmateriale

 

Knud Knudsen-samlingen, fotografier
Andre fotografiske bildesamlinger


Galleri "Godbiter"