Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Praktisk informasjon
 
English

 

[/css/marg.htm]
 

Låneregler

 • Universitetsbiblioteket i Bergen låner ut litteratur og annet materiale til studie- og forskningsbruk.
 • For å kunne låne fra biblioteket må man være registrert som låntaker. Ved registrering må man vise gyldig legitimasjon. Låntakere under 18 år må ha foresattes kausjon. For studenter ved Universitetet i Bergen fungerer nytt studentkort innført høsten 2002 også som lånekort ved Universitetsbiblioteket.

 • Låntaker er personlig ansvarlig for bruken av lånekortet og tap av det må meldes snarest til biblioteket for å forhindre misbruk.

 • Utenbys låntakere skal fortrinnsvis låne via nærmeste folke- eller fylkesbibliotek.

 • Innlån: Studie- og forskningsrelevant litteratur kan lånes fra andre bibliotek for ansatte og studenter.

 • Ordinær lånetid er 4 uker. Lånetiden må overholdes. Bøker som blir innkalt til bruk for andre må innleveres umiddelbart. Andre lån kan vanligvis fornyes. Ved lengre fravær skal utlånt materiale innleveres. Det er ikke tillatt å ta bøker ut av landet. Viderelån til andre er ikke tillatt.

 • Dersom utlånt materiale ikke innleveres etter to purringer, vil låner ved utsending av tredje gangs innkalling bli nektet videre lån fra UB Bergen. For å få gjenopprettet låneadgangen må det utlånte materiale returneres, og det må betales et gebyr på kr 100.

 • Tidsskrifter er vanligvis ikke til hjemlån. Noe materiale er pålagt spesielle lånerestriksjoner, og enkelte tjenester er avgiftsbelagte. Nærmere opplysninger: Se egen oversikt.

 • Låner kan om ønskes få kvittering for tilbakelevert materiale.

 • Tap av eller skade på materiale medfører erstatningsansvar. Det er ikke tillatt å foreta understrekninger eller notater i materialet. Tapsmeldt materiale som senere kommer til rette er fremdeles bibliotekets eiendom. Erstatningsbeløpet minus gebyr og bibliotekets omkostninger kan refunderes hvis kvittering for betalt erstatning forevises.

 • Låner plikter å melde adresseendring og endring av e-postadresse!

 • Brudd på lånereglene kan medføre tap av rett til lån og andre tjenester. Det kan gis dispensasjon fra bestemmelser i lånereglene.

          Februar 2003.