Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotekportalen nettveiledning : Finn en bok eller artikkel

Finn en spesifikk bok eller artikkel 
- med utgangspunkt i en treffliste

Alle bøker, tidsskrifter og annet materiale Universitetsbiblioteket har i sine samlinger kan lett lokaliseres via Bibliotekportalen. Dokumnet UB ikke har selv, kan bestilles via Bibliotekportalen.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.06 av rkl.
til denne siden.