Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotekportalen webveiledning

Finn en spesifikk bok eller artikkel

Enten du kommer til bibliotekportalen med en spesifikk referanse, eller du har funnet et interessant dokument i en treffliste kan du skaffe det til veie enten som et lån, kopi eller fulltekst på skjermen.

 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 25.07.06 av rkl.
til denne siden.