Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotekportalen nettveiledning

Hva finner du i Bibliotekportalen?

Bibliotekportalen er UiB sin nye inngang til elektroniske ressursar

Se også: UBs brosjyre om Bibliotekportalen
Se også: Kildekritikk - vurdering av informasjon