Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotekportalen nettveiledning

Søk i informasjonskilder innen ditt fag

Bibliotekportalen gir deg tilgang til alle elektroniske ressurser ved UB. Du kan selv velge ut de som er relevante for deg å søke i.

Mer informasjon i UBs brosjyre om Bibliotekportalen