UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

 

 

Sak nr. 2008/3536 

 

 

 

Møte i Universitetsbibliotekets styre 11. desember 2008, kl. 09.00

Møtested: Møterom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 3. etasje.

 

 

Sakliste

 

 

S 26/2008

Protokoll fra forrige styremøte ved UB 11.09. 2008 - godkjenning (utsendt i e-post av 02.10.08)
Sak nr. 2008/3014

 

 

 

S 27/2008

Orienteringssaker
Oversikt av 09.12.08
Sak nr. 2008/3536

 

 

 

S 28/2008

Styrings- og ledelsesformer ved UiB/UB
Saksforelegg av 04.12.08

Som en innledning til saken vil bibliotekdirektøren gi en presentasjon.

Vedlegg:

  1.   Brev fra Universitetsdirektøren av 30.07. 2008

  2.   Brev fra Universitetsdirektøren av 24.09. 2008

  3.   Høringsuttalelse fra UB av 31.10. 2008

  4.   Brev fra Universitetsdirektøren av 12.11. 2008

  5.   Saksforelegg til møte i Universitetsstyret 20.11. 2008, styresak 100

  6.   Drøftingsnotat fra arbeidsgruppe ved UiB

  7.   Notat fra Rokkansenteret om WEB-undersøkelse

  8.   Notat fra Rokkansenteret om fokusgruppeintervju

  9.   Styringsordningen ved Universitetsbiblioteket (UB) – historikk og gjeldende regler

10.  Styrings- og ledelsesformer for bibliotekene ved noen andre institusjoner

Sak nr. 2008/9438

 

 

 

S 29/2008

Budsjett/årsplan 2009. Fordeling på hovedposter av tildeling til  UB
Saksforelegg
vil bli lagt ut senere.

Sak nr. 2008/

 

 

 

S 30/2008

Møteplan for Universitetsbibliotekets styre våren 2009

 

 

 

S 31/2008 Eventuelt

  

04.12.2008/

Randi E. Taxt/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.01.09 av jer.
til denne siden.