UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

 

 

Sak nr. 2008/3536 

 

 

 

Møte i Universitetsbibliotekets styre 11. september 2008, kl. 09.00

Møtested: Møterom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 3. etasje.

 

 

Sakliste

 

 

S 19/2008

Protokoll fra forrige styremøte ved UB 19.06. 2008 - godkjenning (utsendt i e-post av 27.06.08)
Sak nr. 2008/3014

 

 

 

S 20/2008

Orienteringssaker
Oversikt av 04.09.08
Sak nr. 2008/3536

 

 

 

S 21/2008

Finansiering og inntektsfordeling – innstilling fra inntektsfordelingsutvalget ved UiB - høring
Saksforelegg av 08.09.08
Vedlegg: Innstilling fra Inntektsfordelingsutvalget (Risa-utvalget)
               Forslag til høringsuttalelse fra UB
Sak nr. 2007/10871

 

 

 

S 22/2008

Fra livsverk til karrierestart – handlingsplan for forskerutdanning ved UiB 2008-2015 - høring
Saksforelegg av 08.09.08
Vedlegg: Handlingsplan for forskerutdanning - høringsutkast
               Forslag til høringsuttalelse fra UB
               Vedlegg 1 til høringsuttalelse fra UB
               Vedlegg 2 til høringsuttalelse fra UB
               Vedlegg 3 til høringsuttalelse fra UB
Sak nr. 2007/10922

 

 

 

S 23/2008

Budsjettforslag 2009 for Universitetsbiblioteket
Saksforelegg av 04.09.08
Vedlegg: Budsjettforslag 2009 for UB - utkast
Sak nr. 2008/2550

 

 

 

S 24/2008

Eventuelt

  

08.09.2008/

Randi E. Taxt/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.09.08 av jer.
til denne siden.