Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 19. juni 2008, kl. 13.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

NB!  Merk m黂etidspunktet!

 

Sakliste:

 

S 11/2008.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 31.03. 2008 

 

S 12/2008.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 12.06. 2008.

 

S 13/2008.

M傞EPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE H傔TEN 2008

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i h鷭tsemesteret 2008: 

               Torsdag  11. september 2008, kl. 09.00

               Torsdag  30. oktober 2008, kl. 09.00

               Torsdag  11. desember 2008, kl. 09.00

 

S 14/2008.

霹SMELDING 2007 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Saksforelegg av 12.06. 2008.
Sak nr. 08/2309.
Vedlegg 1: 巒smelding 2007 for UB.
Vedlegg 2: Kvalitets- og resultatindikatorer for UB Bergen.

 

S 15/2008.

S陯NAD OM OPPRYKK TIL F傕STEBIBLIOTEKAR – OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMIT

 

 

Saksforelegg av 12.06. 2008.
Sak nr. 08/4821.

 

S 16/2008.

BUDSJETTSITUASJONEN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I 2008 OG I 霹ENE FREMOVER

 

 

Saksforelegg av 12.06. 2008.
Sak nr. 07/8567.
Vedlegg: Prognose for budsjettutviklingen 2008-2017.

 

S 17/2008.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 12.06. 2008.  Ole Gunnar Evensen/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 12.06.08 av jer.
til denne siden.