Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Mandag 31. mars 2008, kl. 14.00
STED: M黂erom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje

NB!  Merk m黂etidspunktet!

 

Sakliste:

 

S 05/2008.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 24.01. 2008 

 

S 06/2008.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 06.03. 2008.
Vedlegg: 巒smelding 2007 for UB - kortversjon.

 

S 07/2008.

REGNSKAP 2007 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Saksforelegg av 06.03. 2008.
Vedlegg: Regnskap 2007 for UB.

 

S 08/2008.

FORDELING AV MIDLER TIL TRYKTE B陯ER 2008

 

Saksforelegg av 06.03. 2008.
Vedlegg: Kriterier for fordeling av midler til trykte b鷦er.

 

S 09/2008.

霹SRAPPORT 2007 - LOKALT HMS-ARBEID VED  UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Saksforelegg av 10.03. 2008.
Vedlegg: 巒srapport 2007 for HMS-arbeid ved UB.

 

S 10/2008.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 06.03. 2008.  Ole Gunnar Evensen/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 26.03.08 av jer.
til denne siden.