Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 24. januar 2008, kl. 09.00
STED: Seminarrom 521 i Bj鷨n Christiansens hus, Det psykologiske fakultet, Christies gt. 12, 5. etasje.

NB!  Merk m黂ested!

 

Etter det ordin熳e styrem黂et vil det bli en orientering om/omvisning i Bibliotek for psykologi, utdanning og helse v/fakultetsbibliotekar Anne Sissel V. Tonning.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e:

 

S 01/2008.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 13.12. 2007 

 

S 02/2008.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 17.01. 2008.

 

S 03/2008.

BUDSJETT / 霹SPLAN 2008. FORDELING P HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

 

Saksforelegg av 18.01. 2008.

 

S 04/2008.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 18.01. 2008.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.01.08 av jer.
til denne siden.