Universitetet i Bergen
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Arkivkode:

 

Styresak: S 30/2008

Sak nr.:  2008/

 

Møtedato: 11.12. 2008

 

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETsbibliotekETS STYRE VÅREN 2009

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i vårsemesteret 2009:

               Torsdag  29. januar 2009, kl. 09.00

               Torsdag  02. april 2009, kl. 09.00

               Torsdag  04. juni 2009, kl. 09.00

 

9.12. 2008.   Randi E. Taxt /JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 09.12.08 av jer.
til denne siden.