Universitetet i Bergen
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Arkivkode:

 

Styresak: S 27/2008

Sak nr.:  2008/3536

 

 

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Innsyn i master- og doktorgradsarbeider ved UiB 

Vedlegg: Brev fra Universitetsdirektøren av 29.10. 2008.

 

  b)

Ny eksternweb for UiB fra januar 2009

 

  c)

BIBSYS modernisering

Se informasjon på BIBSYS' nettsider, http://www.bibsys.no/wps/wcm/connect/For+BIBSYS-bibliotek/Startmeny+-+venstre/Hva+skjer+i+2009/Behovsanalyse/,

med lenke bl.a. til rapport fra en arbeidsgruppe som har levert en behovsanalyse som innspill til BIBSYS' styres videre arbeid med fornyelse av BIBSYS.

 

  d)

Regnskap pr. 31.10. 2008

Er sendt ut tidligere.

 

 

 09.12 2008.   Randi E. Taxt/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.01.09 av jer.
til denne siden.