Universitetet i Bergen
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Arkivkode: 400

 

Styresak: S 22/2008

Sak nr.:  2007/10922

 

Møtedato: 11.09. 2008

 

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART – HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 - HØRING

 

Universitetsbiblioteket har mottatt til høring ”Fra livsverk til karrierestart” – handlingsplan for forskerutdanning ved UiB 2008-2015, med høringsfrist 15.09.08. Planen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2008/Forskerutdanning.pdf.

En intern arbeidsgruppe ved UB, bestående av førstekonsulent Ingrid Cutler, fakultetsbibliotekar Anne Sissel V. Tonning og førstebibliotekar Maria Carme Torras, har utarbeidet et forslag til høringsuttalelse i saken fra UB m/tre vedlegg.

Bibliotekdirektøren slutter seg i hovedsak til arbeidsgruppens forslag til høringsuttalelse, og har bare foretatt noen mindre redaksjonelle endringer i forslaget.

Bibliotekdirektørens forslag til høringsuttalelse i saken m/vedlegg følger vedlagt.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak:

Styret sluttet seg til forslaget til høringsuttalelse om ”Fra livsverk til karrierestart” – handlingsplan for forskerutdanning ved UiB 2008-2015 - med de merknader som fremkom på møtet.

 

 08.09. 2008.   Randi E. Taxt/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.09.08 av jer.
til denne siden.