Universitetet i Bergen
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Arkivkode: 110

 

Styresak: S 21/2008

Sak nr.:  2007/10871

 

Møtedato: 11.09. 2008

 

FINANSIERING OG INNTEKTSFORDELING – INNSTILLING FRA INNTEKTSFORDELINGSUTVALGET VED UiB - HØRING

 

Universitetsbiblioteket har mottatt til høring ”Finansiering og inntektsfordeling” – innstilling fra inntektsfordelingsutvalget ved UiB, med høringsfrist 15.09.08. Innstillingen er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2008/Inntektsfordeling-innstill.pdf.

Vedlagt følger forslag til høringsuttalelse i saken fra UB.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende forslag til

vedtak:

Styret sluttet seg til forslaget til høringsuttalelse om ”Finansiering og inntektsfordeling” – innstilling fra inntektsfordelingsutvalget ved UiB - med de merknader som fremkom på møtet.

 

 08.09. 2008.   Randi E. Taxt/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.09.08 av jer.
til denne siden.