Universitetet i Bergen
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Arkivkode:

 

Styresak: S 20/2008

Sak nr.:  2008/3536

 

Møtedato: 11.09. 2008

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Universitetsbibliotekar ved Bibliotek for psykologi - tilsetting 

Forslag om tilsetting i stilling som universitetsbibliotekar ved Bibliotek for psykologi, utdanning og helse ble sendt på omgang til medlemmene i UBs styre 05.08.08., med merknadsfrist 18.08.08. Ved merknadsfristens utløp var det ikke kommet merknader til forslaget. 

Vedtak (enstemmig):

Styret tilset Tove Rullestad som universitetsbibliotekar ved Bibliotek for psykologi, utdanning og helse frå den dato som vert avtalt. Dersom Tove Rullestad ikkje tek i mot stillinga, vert innstilte nr. 2 tilsett som førstebibliotekar.

 

  b)

Søknad om opprykk til førstebibliotekar - Kirsti Lothe Jacobsen

Universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen har søkt om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar). Kirsti L. Jacobsen har arbeidet som universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen siden 1985. Hun er for tiden fagreferent ved Bibliotek for juridiske fag. En bedømmelseskomité oppnevnt av UBs styre har enstemmig vedtatt å anbefale at søknaden innvilges.

På bakgrunn av den sakkyndige komiteens innstilling er universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen innvilget opprykk til førstebibliotekar med virkning fra 1. mai 2008.

 

  c)

Regnskap pr. 31.07. 2008 

Er sendt ut tidligere.

 

  d)

Elektronisk publisering 

Muntlig orientering ved styreleder. Jf. artikkelen ”Electronic Publication and the Narrowing of Science and Scholarship” i Science, vol. 321, issue 5887, 2008, http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/321/5887/395.

 

  e)

Akademisk redelighet og etikk i utdanningen (plagiering) 

Muntlig orientering ved styreleder. Jf. også artikkel i På Høyden 01.09.08. 

 

  f)

IFLA 2008 

Muntlig orientering ved Ole Gunnar Evensen. Jf. også http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm.

 

  g)

UBs deltakelse i Bergen Summer Research School 2008 

Muntlig orientering ved Ole Gunnar Evensen.

 

  h)

Høringsuttalelse fra UiB om NFRs nye strategi I front for forskningen 

Se http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2008/Hoering_UiB_Forskningsraadets_strategi.pdf

og

http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2008/Utkast_NRF_strategi.pdf.

 

 04.09. 2008.   Randi E. Taxt/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.09.08 av jer.
til denne siden.