Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 19.06. 2008

SAK S 15/2008

                                                                                                                                        Sak nr. 08/4821

 

SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTEBIBLIOTEKAR – OPPNEVNING AV SAKKYNDIG KOMITÉ

Universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen har søkt om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar). Kirsti Lothe Jacobsen har arbeidet som universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen siden 1985. Hun er for tiden fagreferent ved Bibliotek for juridiske fag.

Forslag til vedtak:

Det oppnevnes en sakkyndig komité med følgende medlemmer for å vurdere Kirsti Lothe Jacobsens søknad om opprykk til førstestilling (førstebibliotekar):

     Overbibliotekar Pål Bertnes, Fakultetsbiblioteket Jus, Oslo

     Førstebibliotekar Kari Sandø, Fjordgata 18 A, Trondheim

     Førstebibliotekar Jan Olav Gatland, Bibliotek for humaniora, UB i Bergen

Førstebibliotekar Jan Olav Gatland oppnevnes som leder for og koordinerer komiteens arbeid.

 

 12.06 2008.   Ole Gunnar Evensen/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 12.06.08 av jer.
til denne siden.