Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 19.06. 2008

SAK S 14/2008

                                                                                                                                        Sak nr. 08/2309

 

ÅRSMELDING 2007 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

 

Vedlagt følger forslag til årsmelding 2007 for Universitetsbiblioteket, med vedlegg ”Kvalitets- og resultatindikatorer for UB Bergen”. Årsmeldingen er også tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2008/S14-2008-Aarsmeld-07-UB-lang.doc, mens Kvalitets- og resultatindikatorene er tilgjengelige på http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2008/S14-2008-kval-indik-UB-2003-07.xls

Årsmeldingen er basert på statistikk fra BIBSYS, DBH-databasen og andre kilder, samt på innkomne rapporter fra UBs avdelinger. Kvalitets- og resultatindikatorene er utarbeidet på grunnlag av opplegg fra ABM-utvikling (tidligere Riksbibliotektjenesten).

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslaget til årsmelding 2007 for Universitetsbiblioteket.

 

 12.06 2008.   Ole Gunnar Evensen/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 12.06.08 av jer.
til denne siden.