Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 19.06. 2008

SAK S 12/2008

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Randi Elisabeth Taxt er tilsatt som ny bibliotekdirektør ved UB, med antatt tiltredelse
ca. 1. september 2008. Taxt vil være til stede på styremøtet 19.06. 2008.

 

  b)

Regnskap pr. 31.05. 2008

 

Ettersendes. 

 

 c)

Open access publisering

 

E-post fra UHRs bibliotekutvalg v/Sigrid Tollefsen, m/vedlegg: brev fra Kunnskapsdepartementet (sendes ut separat).

 

 

 

 

12.06. 2008.  Ole Gunnar Evensen/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 12.06.08 av jer.
til denne siden.