Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.03. 2008

SAK S 09/2008

                                                                                Arkivkode: 254
                                                                                                                                      Sak nr. 08/563

 

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HMS-ARBEID VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

 

Vedlagt følger årsrapport 2007 for HMS-arbeid ved UB. Rapporten er basert på innkomne HMS-rapporter fra UBs avdelinger, og ble drøftet på møte i Informasjons- og drøftingsutvalget ved UB 10.03.08. 

Forslag til

vedtak:

Styret godkjenner den vedlagte årsrapport 2007 for HMS-arbeid ved Universitetsbiblioteket.

 

 10.03 2008.   Ole Gunnar Evensen/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 10.03.08 av jer.
til denne siden.