Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.03. 2008

SAK S 06/2008

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Budsjettsituasjonen for UB 2008.

 

  b)

Årsmelding 2007 for UB - kortversjon. Vedlegg.
 c)

Styreformannen orienterer om status for tilsettingsprosessen for ny bibliotekdirektør.

 

 d) Stjernøutvalgets innstilling - høring.
 e) Det 71. norske bibliotekmøte arrangeres i Bergen 5.-8. mars 2008.
 

 

06.03. 2008.  Ole Gunnar Evensen/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.03.08 av jer.
til denne siden.