Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 24.01. 2008

SAK S 02/2008

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Ved annen gangs utlysing av stillingen som bibliotekdirektør ved UB meldte det seg ni søkere. Universitetsdirektøren har nå satt i gang tilsettingsprosessen.

 

 

  b)

Navnet på den nyopprettede avdelingen bestående av de tidligere enhetene Billedsamlingen og Spesialsamlingene er nå fastsatt til ”Avdeling for spesialsamlinger”. Avdelingen består av to separate betjeningssteder:

  1. Billedsamlingen, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 1. et.

  2. Manuskript- og Librarsamlingen, HF-bygget, Sydnesplass 7

 

 

 

17.01. 2008.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.01.08 av jer.
til denne siden.