Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 13. desember 2007, kl. 09.00
STED: M黂erommet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, Johs. Bruns gt. 12, 4. etasje.

NB!  Merk m黂ested!

 

F鷨 det ordin熳e styrem黂et vil det bli en orientering om/omvisning i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek v/fakultetsbibliotekar Olav Aas.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e:

 

S 21/2007.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 13.09. 2007 

 

S 22/2007.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 06.12. 2007.

 

S 23/2007.

M傞EPLAN FOR UNIVERSITETsbibliotekETS STYRE V霹EN 2008

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i v緳semesteret 2008:

               Torsdag  24. januar 2008, kl. 09.00

               Torsdag  13. mars 2008, kl. 09.00

               Torsdag  29. mai 2008, kl. 09.00

 

S 24/2007.

UNIVERSITETsbibliotekAR VED SPESIALSAMLINGENE/ BILLEDSAMLINGEN - TILSETTING

 

Saksforelegg av 06.12. 2007.
Sak nr. 07/12473

 

S 25/2007.

AVDELINGSLEDER VED SPESIALSAMLINGENE/BILLEDSAMLINGEN - TILSETTING
 

 

Saksforelegg av 06.12.. 2007.
Sak nr. 07/13550

 

S 26/2007.

FAKULTETSBIBLIOTEKAR (AVDELINGSLEDER) VED bibliotek FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG HUMANIORA - TILSETTING

 

Saksforelegg av 06.12.. 2007.
Sak nr. 07/13547

 

S 27/2007.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 06.12. 2007.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.12.07 av jer.
til denne siden.