Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 13. september 2007, kl. 13.00
STED: M黂erom 3330, UB, S. Rokkans hus, Nyg緳dsgt. 5, 3. etasje.

 

S 13/2007.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 11.04. 2007 

 

S 14/2007.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 06.09. 2007.
Vedlegg 1: Tildeling til trykte b鷦er - spesielle form嶚 - 2007

 

S 15/2007.

M傞EPLAN FOR UNIVERSITETsbibliotekETS STYRE H傔TEN 2007

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i h鷭tsemesteret 2007: 

               Torsdag  13. september 2007, kl. 13.00

               Torsdag   25. oktober 2007, kl. 09.00

               Torsdag  13. desember 2007, kl. 09.00

 

S 16/2007.

FREMTIDIG ORGANISERING AV Ub

 

Saksforelegg av 07.06. 2007.
Nytt saksforelegg av 06.09.07.
Sak nr. 05/07357/UB

 

S 17/2007.

ORGANISERING AV Ubs DEPOTMAGASIN I STEIN ROKKANS HUS

 

Saksforelegg av 06.09. 2007.
Innstilling om fremtidig organisering og drift av depotmagasinet i Stein Rokkans hus.
Sak nr. 05/07357/UB

 

S 18/2007.

UNIVERSITETsbibliotekAR VED SPESIALSAMLINGENE. UTLYSING

 

Saksforelegg av 06.09. 2007.

 

S 19/2007.

BUDSJETTFORSLAG 2008 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 06.09. 2007.
Budsjettforslag 2008 for UB.
Sak nr. 07/08567/A

 

S 20/2007.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 3  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 06.09. 2007.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 06.09.07 av jer.
til denne siden.