Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 14. juni 2007, kl. 09.00
STED: M黂erommet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, Johs. Bruns gt. 12, 4. etasje.

NB!  Merk m黂ested!

 

F鷨 det ordin熳e styrem黂et vil det bli en omvisning i/orientering om Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek v/fakultetsbibliotekar Olav Aas.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e:

 

S 13/2007.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 11.04. 2007 

 

S 14/2007.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 07.06. 2007.
Vedlegg 1: Tildeling til trykte b鷦er - spesielle form嶚 - 2007

 

S 15/2007.

M傞EPLAN FOR UNIVERSITETsbibliotekETS STYRE H傔TEN 2007

 

Forslag til vedtak:

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i h鷭tsemesteret 2007: 

               Torsdag  13. september 2007, kl. 09.00

               Torsdag   25. oktober 2007, kl. 09.00

               Torsdag  13. desember 2007, kl. 09.00

 

S 16/2007.

FREMTIDIG ORGANISERING AV Ub

 

Saksforelegg av 07.06. 2007.
Sak nr. 05/07357/UB

 

S 17/2007.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 07.06. 2007.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 07.06.07 av jer.
til denne siden.