Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Onsdag 11. april 2007, kl. 09.00
STED: M黂erom 544/545 ved Det juridiske fakultet, Magnus Lagab黂es plass 1, 5. etasje.

NB!  Merk dato og m黂ested!

 

Sakliste:

 

S 05/2007.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 08.02. 2007 

 

S 06/2007.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 28.03. 2007.
Vedlegg 1: Fremtidig organisering av UB.

Vedlegg 2: Sluttrapport for koordineringsarbeidet ved HF/JUR/SV.
Vedlegg 3: Sluttrapport for koordineringsarbeidet ved OD/MED/RB/PS
Vedlegg 4: Sluttrapport for koordineringsarbeidet ved Billedsamling/Spesialsamling.

 

S 07/2007.

REGNSKAP 2006 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 28.03. 2007.
Sak nr. 06/2103.
Vedlegg: Regnskap 2006 for UB.

 

S 08/2007.

霹SMELDING 2006 FOR UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 28.03. 2007.
Sak nr. 06/
Vedlegg 1: 巒smelding 2006 for UB.
Vedlegg 2: Kvalitets- og resultatindikatorer for UB Bergen.

 

S 09/2007.

霹SRAPPORT 2006 – LOKALT HMS-ARBEID VED UNIVERSITETsbibliotekET

 

Saksforelegg av 28.03. 2007.
Sak nr. 06/5217/KNK
Vedlegg: 巒srapport 2006 for HMS-arbeid ved UB.

 

S 10/2007.

JUSTERING AV BUDSJETT 2007.
DISPONERING AV OVERF傕TE MIDLER FRA 2006

 

Saksforelegg av 28.03. 2007.
Sak nr. 06/0344/A/SEB

 

S 11/2007.

STRATEGISK PLAN 2007-2010 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Saksforelegg av 28.03. 2007.
Sak nr. 06/
Vedlegg: Forslag til Strategisk plan 2007-2010 for UB.

 

S 12/2007.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 29.03. 2007.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.03.07 av jer.
til denne siden.