Universitetet i Bergen
Universitetsbiblioteket

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 8. februar 2007, kl. 09.00
STED: M黂erommet ved Det medisinske fakultetsbibliotek, BB-bygget, Jonas Lies vei. 91, 3. etasje.

NB!  Merk m黂estedet!

 

Sakliste:

 

S 01/2007.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 14.12. 2006 

 

S 02/2007.

ORIENTERINGSSAKER

 

Saksforelegg av 02.02. 2007.
Vedlegg: Utkast til strategisk plan for UB 2007-2010.

 

S 03/2007.

VIDEREFORDELING AV MIDLER TIL TRYKTE B陯ER 2007

 

Saksforelegg av 05.02. 2007.
Sak nr. 06/0344/A/SEB

 

S 04/2007.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2  timer.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 02.02. 2007.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 05.02.07 av jer.
til denne siden.